Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Drammen - Deltid

Som styrer står du til en hver tid i møte med nye lederoppgaver, roller og ansvar i barnehagen. Gjennom dette studiet vil du videreutvikle egen lederrolle ved å drøfte erfaringer i lys av forskning og teori som kilde til læring, sammen med andre. Kunnskap om administrasjon, ledelse og barnehagepedagogikk gir deg redskaper til å lede prosesser som bidrar til kollektiv organisasjonslæring.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller barnehage dekke selv.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 3

Slik er studiet

Studiet består i alt av 9 samlinger á 2 undervisningsdager fordelt på tre semestre. Samlingsdager er tirsdag og onsdag. I tillegg er det 3 nettundervisningsdager med veiledning.

Faglig veiledning gis i tillegg til undervisningsdagene – 3 timer pr. deltaker.

Det vil være varierte undervisningsformer som består av både forelesninger, gruppearbeid og erfaringslæring som knytter fagstoff til egen ledelsespraksis og barnehagens oppdrag. I tillegg vil nettbasert veiledning knyttet til arbeidskrav og ledelse og gjennomføring av eget forsknings– og utviklingsarbeid være en del av undervisningen på samlingen og mellom samlingene.

Samlingsdatoer

Høsten 2023
Tirsdag 12. og onsdag 13. september
Tirsdag 17. og onsdag 18. oktober
Tirsdag 21. og onsdag 22. november

Nettundervisning/veiledning 8. november

Våren 2024
Tirsdag 16. og onsdag 17. januar
Tirsdag 12. og onsdag 13. mars
Tirsdag 16. og onsdag 17. april

Nettundervisning/veiledning 7. februar

Høsten 2024

Tirsdag 10. og onsdag 11. september
Tirsdag 15. og onsdag 16. oktober
Tirsdag 19. og onsdag 20. november

Nettundervisning/veiledning 30. oktober

Alle undervisningsdager varer fra kl. 0900-1500.

En eksamenskonferanse vil gjennomføres i begynnelsen av desember 2024.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen?

Særpreg ved barnehager krever en spesiell forståelse av ledelse som kobler denne med barnehagepedagogikk og læring. Som styrer må du være en tydelig og faglig leder og samtidig være i stand til å utvikle og endre barnehagen i tråd med barnehageloven og barnehagens samfunnsmandat. Gjennom studiet vil studentene videreutvikle egen lederrolle og innsikt i egen ledelsepraksis ved å drøfte erfaringer i lys av forskning og teori. I studiet er lederutvikling koblet tett til utvikling av praksis for å få til endring.

Dette lærer du hos oss

Studiet har en praksisnær tilnærming til ledelse som vektlegger de dagligdagse lederhandlingene.

Følgende hovedtemaer gjennomgås:

 1. Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
 2. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
 3. Ledelse av utvikling og endringsarbeid

Hvert tema går over ett semester. I tillegg er "Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet og samarbeid med andre" et gjennomgående tema i hele studiet.

Hvem passer studiet for?

Studiet henvender seg til styrere i kommunale og private barnehager, og er åpent for både erfarne og nytilsatte. Assisterende styrere kan få tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Studiet kan søkes innpasset i en av følgende mastergrader ved USN:

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Studiet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noen kostnader til reise og opphold og pensumlitteratur som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 
Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Er du usikker på om du kvalifiserer for opptak? Ta kontakt for individuell vurdering.