Institutt for pedagogikk

Med barnet i sentrum har instituttet et stort fagmiljø innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk og veiledning. Vi har et fokus på kompetanseheving av våre ansatte og jobber aktivt med forskning og undervisningskvalitet gjennom samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Våre studier

Institutt for pedagogikk er en viktig bidragsyter inn i profesjonsutdanningene; grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Vi tilbyr også masterutdanning i pedagogikk, bachelorutdanning i spesialpedagogikk og veilederutdanninger i tillegg til doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser.

Forskning ved institutt for pedagogikk

Vi vil være en viktig aktør i forsknings- og utdanningsfeltet for å bidra til en positiv utvikling for barn og unge. Våre satsingsmål springer ut fra et overordnet samfunnsansvar for å utvikle kunnskap om hvordan barn og ungdom kan sikres gode oppvekst- og utdanningsvilkår, hvilke betingelser som må være til stede for å realisere barnehagen og skolens formål, og hvilken betydning profesjonsutdanningene kan ha. Gjennom forskergrupper søker vi å jobbe faglig og tverrfaglig for å nå disse målene. Fagpersonalet er engasjert i ulike forskergrupper ved institusjonen.

Ved siden av dette er våre forskere del av flere større nettverk.

Instituttet har en egen forskningsstrategi og en undervisningsstrategi.

Publiseringer

Aktuelt fra instituttet