Økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Drammen - Heltid

Vil du bli ettertraktet på arbeidsmarkedet? Få deg en solid forståelse for økonomi og ledelse, organisering, markedsføring, administrasjon og salg.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 330
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 90
Legg varsel i kalenderen min

Fordypninger Drammen

Som student på bachelorstudiet i økonomi og ledelse har du mulighet til å ta tredje studieår (5. og/eller 6. semester) ved en av de andre campusene ved USN Handelshøyskolen. I studiets 6. semester tilbys campusspesifikke fordypninger  innenfor fagområdet økonomi og ledelse. I studiets 5. semester kan du velge emner innenfor ulike fagområder med anbefalt sammensetning. Det er også mulig å ta 5. semester i utlandet.

I 6. semester kan du velge mellom følgende fordypninger ved campus Drammen:

 • Varehandelsledelse: Varehandelsnæringen er i en stadig raskere endring. Nye forretningsmodeller, teknologiske løsninger og krav til kjøpsopplevelsen gir både store muligheter og potensielle utfordringer. Fordypningen gir deg innblikk i strategier og tiltak for å møte eller være i forkant av denne markedsutviklingen både i tradisjonelle og digitale kanaler.
 • Finans: Fordypning i finans tar sikte på å gi forståelse av og kunnskap om bedriftenes finansiering- og investeringsbeslutninger. Kunnskap om finansmarkedene og risikoen i disse samt verdsettelse av bedrifter og finansinstrumenter, står sentralt i fordypningen. Flere banker og store bedrifter vil komme inn i undervisningen og fortelle om hvordan finansteori anvendes i praksis. 
 • Markedsføringsledelse: Markedsføring handler om å tilpasse varer og tjenester til markedets behov samt å dirigere strømmen av varer og tjenester til forbruker. Det handler også om å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme produkter som skaper levedyktige bedrifter.

Vi har et tett samarbeid med Næringsforeningen samt private og offentlige aktører i Drammens-regionen. Foreleserne våre har erfaring fra et bredt spekter av virksomheter, og vi inviterer gjesteforelesere fra ulike organisasjoner. Vi har tilbud om internship i sjette semester i næringslivet i regionen.

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse?

Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon.

Her får du muligheten til å velge de fordypningene som passer for deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter.

Du kan også fortsette på mastergraden i økonomi og ledelse.

Hva slags jobb får du?

Økonomiutdanning med ulike fordypninger gir deg et godt grunnlag for et bredt spekter av stillinger i privat og offentlig virksomhet.

Du kan for eksempel jobbe som finansrådgiver i bank, forsikringsrådgiver, autorisert regnskapsfører, økonomikonsulent (budsjettering og budsjettkontroll), markedsansvarlig (markedsplanlegging og markedsanalyse), jobbe i reklamebransjen eller med personal og rekruttering.

Kontakt med arbeidslivet

Representanter fra arbeidslivet inviteres inn som gjesteforelesere, og studentene inviteres blant annet til bedriftsbesøk, frokostmøter, seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet.

Alle campusene tilbyr en ordning med internship (praksis i utdanningen) i studiets 6. semester. Studentene på 2. og 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram. 

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.
 • Mentorprogram help En mentor er en veileder for deg som student og har som mål og hjelpe deg videre i dine studier og din fremtidige karriere. er en mulighet for studentene på 2. og 3. studieår. Mentoren fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentenes valg av karrierevei eller videre i studiet. Mentorene rekrutteres både fra privat-, offentlig- og frivillig sektor.

 

 

Dette lærer du på bachelor i økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen

Studiet gir deg en bred oversikt over de oppgavene du vil møte i arbeidslivet, i tillegg til en solid og praktisk utdanning. De to første årene i studiet består av obligatoriske fag som gir deg kompetanse innen bedriftsøkonomi, regnskap, samfunnsøkonomi, innovasjon, markedsføring, strategi samt organisasjon og ledelse. Studiet gir deg også innsikt i samspillet mellom bedriften og samfunnet, og kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av de beslutningene som tas i bedriften.

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse?

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse, med stor faglig bredde og gode karrieremuligheter i fremtiden? Da har USN Handelshøyskolen studiene for akkurat deg.

Autorisasjon som regnskapsfører

Ved å velge riktige emner, kan du gjennom de tre studieårene oppnå utdanningskravet til autorisasjon som regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som utsteder autorisasjon etter at gjeldende praksiskrav er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at Finanstilsynets regler kan endres på kort varsel. Det vil være utdanningsreglene på søknadstidspunktet (etter at praksis er gjennomført) som gjelder. Vi må ta et visst forbehold om at det kan ha oppstått endringer i utdanningskravet når Finanstilsynet behandler din søknad om autorisasjon.

Videre utdanning

Med en bachelorgrad i økonomi og ledelse kan du fortsette på masterstudiet i økonomi og ledelse, siviløkonom. Studiet kan også inngå som grunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om økonomiutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økonomi og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

46.6
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
40
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud