Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Alle virksomheter trenger ansatte med økonomisk-administrativ bakgrunn. Som økonom bidrar du til å styrke og kontrollere virksomhetenes resultater innen økonomisk styring, ledelse, personal, markedsføring, administrasjon og salg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse?

Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon.

Her har du mulighet til å velge spesialiseringer som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter.

Du kan også fortsette på mastergraden i økonomi og ledelse.

 

 

Hva slags jobb får du?

Økonomiutdanning med ulike spesialiseringer gir deg et godt grunnlag for et bredt spekter av stillinger i privat og offentlig virksomhet.

Du kan for eksempel jobbe som finansrådgiver i bank, forsikringsrådgiver, autorisert regnskapsfører, økonomikonsulent (budsjettering og budsjettkontroll), markedsansvarlig (markedsplanlegging og markedsanalyse), jobbe i reklamebransjen eller med personal og rekruttering.

 

Kontakt med arbeidslivet

Representanter fra arbeidslivet inviteres som gjesteforelesere, og studentene inviteres blant annet til bedriftsbesøk, frokostmøter, seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet. Alle campus tilbyr en ordning med internship (praksis i utdanningen) i studiets 6. semester. Studentene på 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram. Mentoren fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentens valg av karrierevei eller videre studier. Mentorene rekrutteres både fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du på bachelor i økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen

Studiet gir deg en bred oversikt over de oppgavene du vil møte i arbeidslivet, i tillegg til en solid og praktisk utdanning. De to første årene i studiet består av obligatoriske fag som gir deg kompetanse innen bedriftsøkonomi, regnskap, samfunnsøkonomi, innovasjon, markedsføring og strategi og organisasjon og ledelse. Studiet gir også innsikt i samspillet mellom bedriften og samfunnet, og kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av beslutningene som tas i bedriften.

3. studieår

Som student på bachelorstudiet i økonomi og ledelse har du mulighet til å ta tredje studieår (5. og/eller 6. semester) ved en av de andre campusene ved USN Handelshøyskolen. I studiets 6. semester tilbys campusspesifikke spesialiseringer hvor du kan fordype deg innenfor fagområdet økonomi og ledelse. I studiets 5. semester kan du velge emner innenfor ulike fagområder med anbefalt sammensetning. Det er også mulig å ta 5. semester i utlandet (se avsnitt under). 

 

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Ved å velge riktige emner, kan du gjennom de tre studieårene oppnå utdanningskravet til autorisasjon som regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som utsteder autorisasjon etter at gjeldende praksiskrav er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at Finanstilsynets regler kan endres på kort varsel. Det vil være utdanningsreglene på søknadstidspunktet (etter at praksis er gjennomført) som gjelder. Vi må ta et visst forbehold om at det kan ha oppstått endringer i utdanningskravet når Finanstilsynet behandler søknad om autorisasjon.

Ta deler av utdanningen i utlandet

Du kan ta 5. semester i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Med en bachelorgrad i økonomi og ledelse kan du fortsette på våre masterstudier i økonomi og ledelse ved USN eller ved andre høyskoler og universiteter i Norge eller utlandet. Studiet kan også inngå som grunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Bø

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student