Forskning innen humanistiske fag

Vår forskningsprofil innen de humanistiske fagene er disiplinfaglig og tverrfaglig
orientert innen en bred kulturfaglig tradisjon.

Følgende forskningstema kan trekkes frem:

  • Kulturhistorie og kulturkunnskap, idéhistorie i kopling med litteraturhistorie og historie
  • Litterær analyse, språklig og politisk diskursanalyse
  • Språklig endring og variasjon, nasjonal og global språklig identitet, fonetikk, dialektologi
  • Estetisk og etisk teori og teorihistorie
  • Politisk kultur, nasjonalisme, demokrati, religion
  • Økonomisk historie, kulturmøter, migrasjon, identitet

Forskningsgrupper: