Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

Informasjon kommer - siden oppdateres.


Kunstnerisk utviklingsarbeid som en kunstnerisk parallell til forskning, er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler, jf. § 1.1, som et felles mål for institusjonene innen høyere utdanning i Norge. Fagområdet kunst omfatter hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere utdanningsinstitusjonene. 

Tilsvarende internasjonale begreper er artistic research og research in and through the arts. Kunstnerens egen erfaring og innsikt er her utgangspunktet, i motsetning til forskning på kunst, som er blikket utenfra.