Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk.


Resultatene av arbeidene presenterer vi i konserter, forestillinger og utstillinger. Digital publisering blir stadig viktigere. Du kan se og høre eksempler på det vi arbeider med her (lenker kommer).

Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det vi forsker på og integrert i resultatene av forskningen. Til vanlig følges dette av en eksplisitt dokumentasjon, som regel skriftlig, eller ulike former for fagartikler.

Kunstnerisk utviklingsarbeid, artistic research, er et relativt nytt forskningsområde i akademisk sammenheng. Ulike former for praksisbaserte og kunstbaserte forskningsmetoder er under utvikling nasjonalt og internasjonalt, ofte i kombinasjon med tradisjonelle forskningsmetoder. En felles internasjonal erklæring fra 2020, Vienna-declaration on Artistic Research, finner du her https://diku.no/rapporter/the-vienna-declaration-on-artistic-research .

Flere av medlemmene i forskergruppen arbeider som utøvende kunstnere innen sine fagfelt og deltar på konserter, utstillinger og andre arrangementer nasjonalt og internasjonalt. Andre har sitt hovedfokus på didaktiske og pedagogiske problemstillinger knyttet til profesjonsutdanningene ved universitetet eller til kulturformidling i videre forstand.

Kontaktpersoner

Medlemmer