Eksperter innen forskningprosess og vitenskap

Vi har eksperter innen blant annet aksjonsforskning, kvalitativ metode, samarbeidsbasert forskning og vitenskapsteori.


Anvendt statestikk

Aksjonsforskning

Forskningsdesign

Forskningsetikk

Forsknigssamarbeid med næringsliv

Historisk teori og metode

Kvalitativ metode

Medisinsk antropologi

Medisinsk sosiologi

Personorientert forskning

Profesjonsteori

Samarbeidsbasert forskning

Spørreskjemametodikk

Tverrprofesjonalitet

Vitenskapsfilosofi

Vitenskapsteori

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.