Eksperter innen forskningprosess og vitenskap

Vi har eksperter innen blant annet aksjonsforskning, kvalitativ metode, samarbeidsbasert forskning og vitenskapsteori.

Anvendt statistikk

Aksjonsforskning

Forskningsdesign

Forskningsetikk

Forsknigssamarbeid med næringsliv

Historisk teori og metode

Hermeneutikk 

Kvalitativ metode

Medisinsk antropologi

Medisinsk sosiologi

Personorientert forskning

Profesjonsteori

Spørreskjemametodikk

Tverrprofesjonalitet

Vitenskapsfilosofi

Vitenskapsteori