Eksperter innen helseteknologi

Vi har eksperter innen lean helse, sensorer, stråling, telemedisin og velferdsteknologi.