Eksperter innen pedagogikk og opplæring

Vi har eksperter innen blant annet pedagogisk utviklingsarbeid, spesialpedagogikk, yrkespedagogikk og sosialpedagogikk.


Begynneropplæring

Pedagogikk

Pedagogisk utviklingsarbeid

  • Kjartan Skogly Kversøy

Sosialpedagogikk

Småbarnspedagogikk

Spesialpedagogikk

Stedspedagogikk og stedsbasert læring

Yrkespedagogikk

Veiledningspedagogikk

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.