Senteret har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi. Senteret er partner i nasjonale og internasjonale prosjekter, skaper møteplasser for grønn regional utvikling, og kan bistå kommuner og helseforetak i innovasjons- og endringsprosesser.

Vår visjon er å nytenke helsetjenestene etter Covid-19

Våre satsningsområder

  • Digital transformasjon
  • Grønne løsninger for helse og utdanning
  • Vital og reflekterende aldring