Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Institutt for elektro, IT og kybernetikk held til ved campus Porsgrunn. Her er universitetsmiljøet omgitt av eit rikt næringsliv med spennande karrieremoglegheiter i eit internasjonalt miljø.

Er du interessert i:

 • Automatisering?
 • Elkraft?
 • Berekraftig energi?
 • Digitalisering?
 • Velferdsteknologi?
 • Fornybar energi?
 • Autonomi i prosessindustri?

Da bør du ta kontakt med oss.

Studieprogram

A-veg er for søkarar med generell studiekompetanse + R1/R2 matematikk og fysikk, eventuelt forkurs eller fagskoleutdanning. Y-veg er for søkarar med relevant fagbrev som bakgrunn.  

Bachelor i ingeniørfag

Masterstudiar

Forsking

Vi har stor forskingsaktivitet og vil at forskinga vår skal vere relevant og anvendt regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Studentar kan ta del i fleire forskingsprosjekt og resultater frå forskinga blir brukt aktivt inn i undervisinga.

Instituttet har fleire forskingsgrupper:

Her er oversikt over tilsette sine publiseringar i Cristin.

Samarbeidsprosjekt

 • Konsortiedeltakar i FME, HydroCen, 2016-2023
 • Delprosjekt 2 i Autostrip, FORREGION, 2018-2023
 • Digital wells for optimal production and drainage, DigiWell, Equinor, 2020-2024
 • System optimization between power and grid owners for more efficient system services, SysOpt, 2021-2025
 • Entreprenørskap for NAV-Telemark