36

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultetets studietilbud Ansatte ved fakultetet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) tilbyr studier innen sykepleie, vernepleie, barnevern og radiografi. I tillegg har vi landets eneste optikerutdanning.

Dekan: Pia Cecilie Bing-Jonsson
Fakultetsdirektør: Kine Strand Bye
Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling: Aud Mette Myklebust
Visedekan for forskning og entreprenørskap: Cecilie Varsi

Fakultetet har følgende institutter:

På fakultetet møter du engasjerte fagfolk med lang erfaring som yrkesutøvere.  Dette gjør at utdanningene våre alltid vil være relevante for de utfordringene du møter i arbeidslivet.

I tillegg til profesjonsstudiene tilbyr vi en rekke masterutdanninger, blant annet anestesi- og intensivsykepleie, forebyggende arbeid med barn og unge, helsefremmende arbeid, jordmorfag og innen optometri. Vi tilbyr også en ph.d.-utdanning i personorientert helsearbeid.  

Etter- og videreutdanning

Fakultetets oppdragsvirksomhet er i sterk utvikling. Vi skreddersyr kurs, studier og forskning i takt med arbeidslivets behov for økt kunnskap.  Tilbudene utvikles i nær kontakt med arbeidslivet og praksisfeltet.

Forskning

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har sterke fagmiljøer i Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.  Her drives det omfattende forskningsvirksomhet, ofte i samarbeid med offentlige institusjoner og næringsliv. Visjonen er at fakultetet skal være et fremragende kompetansesenter for helse- og sosialfaglig utdanning, forskning på og formidling av:

  • beste praksis og kunnskap som ivaretar barn og ungdoms utvikling, forebyggende miljø- og  aktivitetsarbeid, kommunikasjon og forståelse for barnevernsarbeid i et flerkulturelt samfunn
  • personsentrert og tverrfaglig helsearbeid med spesiell fokus på primærhelsetjenesten
  • kunnskapsbasert praksis i vernepleie i et tverrprofesjonelt samarbeid som ivaretar mennesker med funksjonsnedsettelser generelt, og mennesker med utviklingshemming spesielt.

Fakultetet har følgende forskningssentre

Fakultetet har følgende forskningsgrupper