Eksperter innen sykepleie

Vi har eksperter innen avansert klinisk sykepleie (AKS), hjemmesykepleie, klinisk sykepleie og pasientkommunikasjon.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.