BaHel samarbeider om forskning på helhetlig læring i barnehagen der ulike fagområder, fagdidaktikk og pedagogikk er i fokus.

BaHel samarbeider på tvers av fagfelt og er opptatt av at ulik fagbakgrunn gir styrke i tverrfaglig forskning.

Forskningsprosjekter som pågår:

  • Helhetlig læring gjennom lek i barnehagelærerutdanningen
  • Digital kompetanse i barnehagen

Gruppeleder

Medlemmer