Forskning innen teknologi

Vår forskning er innenfor områder av betydning for næringslivet, og vi har fokus på bærekraftig utvikling av vårt samfunn. 

Vi har to forskerutdanning: Doktorgrad i  anvendte mikro- og nanosystemer og Doktorgrad i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk.

Sentrale forskningstema er:

 • Anvendte mikro- og nanosystemer
 • Embedded Systems
 • Energi og CO2 fangst
 • Maritime operasjoner
 • Måleteknikk, industriell IT, modellutvikling og automatisering
 • Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner
 • Smart teknologi
 • Systems Engineering
 • Ultralyd
 • Vannkraft og kraftforsyning
 • Vannrensing

Forskningsgrupper: