11 688 tilbys studieplass ved USN

Halvportrett av brødrene Stian og Andreas utenfor servicetorget på campus Vestfold, smiler til kamera.
MØTER NYE STUDENTER: Brødrene Andreas Aashamar Moldskred (til venstre) og Stian Enstrøm Moldskred er glad for universitet i byen. – Det gir mulighet til å ta høyere utdanning på hjemstedet for oss som ikke kan flytte, sier ingeniørstudentene fra Horten. De ser frem til å møte nye medstudenter ved høstens studiestart.

Årets opptakstall er klare. USN tilbyr studieplass til 6591 søkere i nasjonalt opptak og 5097 søkere i lokalt opptak. Fortsatt har du mulighet til å søke ledige studieplasser.

I alt har 11 688 fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høstens studiestart.

6591 av tilbudene er sendt søkere via Samordna opptak, viser opptakstallene offentliggjort i dag 24. juli. Fra før har 5097 søkere fått tilbud om studieplass gjennom lokalt opptak ved USN. 

– Jeg vil gratulere alle som har fått tilbud om studieplass ved universitetet vårt, og ønsker velkommen til studiestart i august, sier rektor Petter Aasen.

Han minner om at fristen for å svare ja til tilbud og eventuelle tilbud om venteliste går ut ved midnatt i dag. Til deg som ikke har søkt høyere utdanning, er mulighetene fortsatt åpne på ledige studieplasser. 

– Det er gledelig å se at USN også rekrutterer godt i regionen hvor vi har åtte ulike campuser. Vi ser frem til å ta imot mange nye og gamle studenter ved studiestart i august, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Slik blir studiestart 2023

Det store bildet 

Det store bildet viser at studietilbudene for grunnskolelærer-, barnehagelærer- og sykepleieutdanningen opplever kraftig nedgang over hele landet, inkludert storbyene. Antall internasjonale studenter har også gått ned etter innføring av studieavgift for denne gruppen.

Den nasjonale trenden viser seg også i opptakstallene til USN.

– Vi registrerer at det er stor interesse for våre profesjons- og arbeidslivsrettede utdanninger. Samtidig ser vi at søkningen til USN reflekterer nasjonale trender. Det innebærer at vi fremdeles har ledige studieplasser innenfor lærerutdanninger, sykepleie og flere ingeniørutdanninger. Dette er fagområder hvor det er stor etterspørsel i arbeidsmarkedet. Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått studieplass, kan nå melde seg og bli tatt opp etter førstemann til mølla-prinsippet, sier Aasen.

Mange studenter samlet ute ved studiestart

Norske universiteter og høyskoler opplever en kraftig nedgang i antall internasjonale studenter etter at Stortinget vedtok innkreving av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits fra høsten 2023. 

– Det ser ut til at USN har mistet omtrent nitti prosent av sine internasjonale studenter. Studier som fremmer global og internasjonal forståelse gjennom møte mellom norske og internasjonale studenter, vil bli skadelidende, sier Marheim Larsen. 

Hun presiserer at antall utsendte studietilbud kun gir en indikasjon på årets opptak. 

– Først når vi ser hvor mange studenter som takker ja til tilbudet, og møter til studiestart, kan vi si noe konkret om hvordan årets opptak har gått sammenlignet med fjoråret.

LES OGSÅ: Nora er ny studentleder

Så mange har fått tilbud per campus

Studier som søkes gjennom felles opptakssystem – Samordna opptak – gjelder bachelorprogrammer og profesjonsstudier som sykepleie, lærer, ingeniør, økonomi og flere andre.

Lokalt opptak gjelder for spesifikke programmer som søkes direkte hos studiestedet, i hovedsak masterutdanninger, videreutdanninger, y-vei og tresemesterordning til ingeniørutdanning, praktisk-pedagogisk utdanninger, kortere studier og internasjonalt opptak.  

Antall søkere som har fått tilbud om studieplass ved hver enkelt campus hos USN fordeler seg slik: 

  • Vestfold: Til sammen 2675 tilbud om studieplass er sendt. Av disse er 1483 i Samordna opptak (1582 i 2022) og 1192 i lokalt opptak.
  • Drammen: 1832 (903 i Samordna opptak (947 i 2022) og 926 i lokalt opptak) 
  • Porsgrunn: 1785 (599 i Samordna opptak (634 i 2022) og 1186 i lokalt opptak) 
  • Kongsberg: 1013 (473 i Samordna opptak (481 i 2022) og 540 i lokalt opptak)
  • Bø: 2123 (1701 i Samordna opptak (1749 i 2022) og 422 i lokalt opptak)
  • Notodden: 887 (536 i Samordna opptak (568 i 2022) og 351 i lokalt opptak)
  • Ringerike: 1204 (790 i Samordna opptak (828 i 2022) og 414 i lokalt opptak) 
  • Rauland: 114 (51 i Samordna opptak (52 i 2022) og 63 i lokalt opptak)

Mest populære utdanninger 

Ved flere studier er det tøff kamp om plassene, og lange ventelister. I det ordinære samordna opptaket har USN til sammen 3217 søkere på ventelister og 1478 søkere på ventelister i lokalt opptak. I lokalt opptak opplever også masterutdanningene ved USN svært god interesse.

Fagområder som er mest populære ved årets opptak hos USN:

– Norges eneste optikerutdanning tilbys hos oss, og vi er fornøyde med at søkningen til studiet har holdt seg stabilt over flere år, sier Marheim Larsen.

ingeniørutdanningene har antall tilbud økt fra i fjor i både Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold. 

Studier med lengst venteliste i årets opptak:

Studier med størst konkurranse i årets opptak:

Pressekontakter 

Ingvild Marheim Larsen
Viserektor for utdanning
970 99 182
Portrett av Ingvild Marheim Larsen innendør på campus smilende til kamera.

 

Petter Aasen
Rektor
995 29 024
Petter Aasen

 

Husk å takke ja

24. juli kl. 23:59. Siste frist for å svare ja til studietilbudet for å beholde plassen eller ønske om venteliste. Hvis du ikke svarer, blir dette tolket som et nei. 

Ledige studieplasser

Etter hovedopptaket i juli er det hvert år ledige studieplasser. Alle kan søke fra 20. juli, også du som ikke har søkt om studieplass tidligere. Opptak er løpende, det vil si at du bør søke så raskt som mulig.

Velkommen til årets studiestart

I år er studiestart for de fleste førsteårsstudenter 14. august. Førsteårsstudenter ved campus Rauland har oppstart 21. august. 

Om USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er resultat av fusjoner mellom tidligere høyskoler. USN fikk universitetsstatus i 2018. Har til sammen cirka 17 000 studenter og 1900 ansatte. Er lokalisert i fylkene Vestfold/Telemark og Viken med campuser i Bø, Drammen, Vestfold (Horten), Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike (Hønefoss) og Rauland.