Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk 

Et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene.