Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har en bred studieportefølje med virksomhet på stort sett alle høgskolens campuser. Vi tilbyr både studier innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett.

Dekan: Arild Hovland
Visedekan for grunnskolelærerutdanningen og PPU: Anne Fængsrud
Visedekan for barnehagelærerutdanningen: Hege Hansson
Fakultetsdirektør: Bent Kristiansen

Institutter ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag