Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har en bred studieportefølje med virksomhet på stort sett alle av våre campuser. Vi tilbyr både studier innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett.

Dekan: Per-Ludvik Kjendlie
Visedekan for grunnskolelærerutdanningen og PPU: Anne Fængsrud
Visedekan for barnehagelærerutdanningen: Kristin Danielsen Wolf
Visedekan for forskning: Nils Asle Bergsgard
Fakultetsdirektør: Bent Kristiansen
Oppdragsleder etter- og videreutdanning: Kirsti Lise Rosenvold Bruun

Institutter ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag