Institutt for mikrosystemer

Studieprogram

 • Bachelor i ingeniørfag:
  • Dataingeniør – sikkerhet og nettverk
  • Elektro-automasjon og robotikk
  • Anvendt mikro- og nanoteknologi
  • SMART produktdesign
 • Tresemester (TRES)
 • Realfagkurs
 • Master:
  • Master i mikro- og nanosystemteknologi (tilbys også som industrimaster)
  • Joint International Master in Smart Systems Integration
 • Ph.d.:

Forskningsgrupper

Her ligger oversikt over ansattes publiseringer i Cristin.

Spesialgrupper