Vis studievalg

Forskernettverk for tekst i kultur og utdanning

Ny og slagkraftig forskergruppe om tekst og kultur på tvers av fag og studiesteder i HSN.


Hva forsker vi på?

Skjønnlitteratur, generell og litterær sakprosa, lærebøker og andre pedagogiske tekster, estetikk- og kulturhistorie, framstillinger av majoritets- og minoritetskultur mv.

Forskergruppa anvender en bred vifte av tilnærminger som multimodalitet, retorikk, metaforanalyse, diskursanalyse, interart, litteratursosiologi og litteraturteori.

Hvem er vi?

Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge, i hovedsak knyttet til master i kulturstudier, master i faglitterær skriving, master i norskdidaktikk og master i utdanningsvitenskap med fordypning i norsk, engelsk og samfunnsfag, og til forfatterutdanningen i Bø. 

Gruppa ledes av Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (Vestfold) Sveinung Nordstoga (Notodden) og Arnfinn Åslund (Bø).

Hva gjør vi?

Vi har møter og seminarer som skal utvikle og styrke faglig identitet i et samfunn i endring og skape grobunn for tverrfaglig satsing gjennom felles publikasjoner og utarbeiding av forskningssøknader.

Forskergruppa vil også etablere ekspertgrupper for offentlige og private oppdrag, blant annet forskning på og undervisning i vitenskapelig skriving og skriving av fagbøker og lærebøker.

I tillegg til å arbeide med vitenskapelige publikasjoner vil gruppa arbeide for å inkludere skriving av fag- og lærebøker og løfte fram den betydning slik skriving har i samfunnet. Gruppa vil også arbeide for at slike tekster skal gi publiseringspoeng.

Et annet formål er å arbeide for at tekstvitenskap, litteraturvitenskap og estetikk- og kulturhistorie får økt anerkjennelse i samfunnsdebatten.

 

 

Nyheter