Forskningsgruppen for tekst i kultur og utdanning

Grafitti av Thor Heyerdahl på husvegg i Larvik. Foto: Larvik kommune
Foto: Larvik kommune

Forskergruppen utvikler og drifter prosjekter om kulturens tekstuelle uttrykk, skriving og formidling av humanistisk forskning.


Hva forsker vi på?

Skjønnlitteratur, generell og litterær sakprosa, pedagogiske tekster og ressurser, medietekster som kulturbærere og formative tekster, framstillinger av majoritets- og minoritetskultur, skriving som teori og metode, formidling av humanistisk forskning mv.

Forskergruppa anvender en bred vifte av tilnærminger som retorikk, metaforanalyse, diskursanalyse, interart/inter artes, hermeneutikk, litteratursosiologi, tekstteori og litteraturteori.

Hvem er vi?

Forskere er i hovedsak knyttet til Master i kulturstudier, Master i faglitterær skriving, Master i norskdidaktikk og Master i utdanningsvitenskap med fordypning i norsk, engelsk og samfunnsfag, og til Forfatterutdanningen i Bø. Mange av våre tilknyttede forskere er også aktive på våre to doktorgradsprogrammer: Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning (PEDRES) og Kulturstudier. 

Gruppa ledes av førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen (Vestfold), dosent Sveinung Nordstoga (Notodden) og førsteamanuensis Arnfinn Åslund (Bø).

Hva gjør vi?

Vi har møter og seminarer som skal utvikle og styrke faglig identitet i et samfunn i endring og skape grobunn for tverrfaglig satsing gjennom felles publikasjoner og utarbeiding av forskningssøknader.

Forskergruppa vil også etablere ekspertgrupper for offentlige og private oppdrag, blant annet forskning på og undervisning i vitenskapelig skriving, skriving av fagbøker og lærebøker.

I tillegg til å arbeide med vitenskapelige publikasjoner vil gruppa arbeide for å løfte fram den betydning tekst og skriving har i samfunnet. Gruppa vil også arbeide for at forskningsformidling og lærebøker skal gi publiseringspoeng.

Et annet formål er å arbeide for at tekstvitenskap, skriveforskning, litteraturvitenskap og kulturhistorie får økt anerkjennelse i samfunnsdebatten.

Pågående prosjekter

 • Døden i livet – en tverrfaglig antologi med 12 bidra om døden slik den fremtreder i litteratur, media, religiøse riter, retorikken mv. Redaktører: Norunn Askeland, Aud Johannesen, Jorun Ulvestad og Iben Brinch Jørgensen. Forventet utgivelse på Cappelen Damm Akademisk februar 2018
   
 • Vinje-konferanse 29-30. november 2018. Gruppa har tatt initiativ til en konferanse i anledning 200-års jubileet for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel. Den skal finne sted på Campus Bø. Det er etablert en arrangementskomité der Sveinung Nordstoga og Arnfinn Åslund fungerer som kontaktpersoner. Konferansen vil få en egen nettside med call for papers og info om påmelding.  
   
 • Ressurser for skriving. Er et forsknings- og utviklingsprosjekt ledet av Merete Morken Andersen og Iben Brinch Jørgensen. Det forskes på skrivingen til den nye gruppen av lærerstudenter på femårig master, på studentene på Master i faglitterær skriving og på kollegaveiledning ved HSN. Forskningen skal lede til utviklingen av ressurser for skriving og veiledning (Skriveriet). Prosjektet er en pilot i 2017-2018, men forventes utvidet med flere forskere og flere prosjekter.
   
 • Kreativ akademisk skriving. En antologi om kreative akademiske tekster og det å skrive akademiske tekster på en kreativ måte for å høyne formidlingen. Redaktører Norunn Askeland og Iben Brinch Jørgensen. Forventet utgivelse i november 2018 på Universitetsforlaget.

Publikasjoner

 • Norsk lærebokhistorie er en sakprosabok utgitt i april 2017 som gir teksthistorisk fremstilling av utviklingen i lærebøker i alle fag i norsk allmueskole, folkeskole og grunnskole fra 1739 til og med Kunnskapsløftet i 2006. Boka er skrevet av Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken.

Nyheter