Eksperter innen kultur

Vi har eksperter innen etnologi, kulturhistorie, kulturanalyse, kulturarv, kulturforståelse og tradisjon.


Etnologi

  • Terje Planke

Folkloristikk 

Fordommer, annengjøring og refleksivitet

Friluftsmuseer

  • Terje Planke

Interkulturell forståelse

Jul og juletradisjoner

Kulturanalyse

Kulturarv

Kulturdidaktikk

Kulturell bærekraft

Kulturforståelse

Kulturhistorie

Kulturledelse

Kulturpolitikk

Kulturproduksjon

Kultursosiologi

Kulturteori

Museum

Subkulturer

Tegneserier

Tradisjon

  • Terje Planke