Forskning innen barnehage, skole og høyere utdanning

Forskningen vår er knyttet opp mot pedagogiske ressurser og deres betydning for læreprosesser og læringsutbytte i barnehage, skole og lærerutdanning.

Sentrale forskningstema er:

  • Profesjonsutøvelse og profesjonskunnskap
  • Frafall i skolen
  • Ledelse
  • Pedagogiske tekster og læreprosesser
  • Barnehagepedagogikk
  • Interkulturell utdanning og medborgerskap

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innen «Pedagogiske ressurser og læreprosesser».

Forskningsgrupper og forskningssenter: